Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Innovation for SMEs

Dynamics of Innovation in the World; A Comparative Study on Current Situation
Gokmen Durmus
İZMİR İLİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN 100 KOBİ YÖNETİCİSİNİN GİRİŞİMCİLİĞE DESTEK OLAN KURULUŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Asena Gülova, Soner Atikyılmaz
KOBİ'LERDE KURUMSAL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Musa Şanal
SMEs and Innovation: Lesson from co-operative relationships between SMEs and Large Enterprises (LEs) in the case of die and mould makers in Japan
Tomoko Oikawa
The Assessment of Innovation Practice in Turkish SMEs
Nader Nada, Ali Turkyilmaz, Ebubekir Polat, Enis Bulak
SMEs Innovation Management Framework
Nader Nada, Ali Turkyilmaz, Ahmed Elbadawy
Kazakistan’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin inovasyon faaliyetlerine devlet desteği
Zhulduz İmashova

New approaches and innovation for SMEs in globalization

Internationalisation of small and medium enterprices in knowledge intensive sectors
Annamaria Inzelt
The Linkage between Innovation and Export in SMEs
Furkan Metin, Levent Vurgun
“SİNERJİK GİRİŞİMCİLİK” ÖRNEĞİ: TUSKON MODELİ
Selim Ozdemir, Selim Özdemir, Selim Ozdemir, Ömer Faruk Ünal, İbrahim Bozkurt

Research and development activities in SMEs

THE FIELD OF HANDICRAFTS WORK IN SMEs
melda Özdemir, Mediha Güler
IRAK’IN YENiDEN YAPILANDIRILMASINDA TÜRK KOBİ’LERİN ÖNEMİ, KATKISI VE STRATEJİSİ ANALİZİ
ahmet dinc
RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES IN THE GREEK SMES: A TECHNOLOGY OUTPUT ANALYSIS
Maria Markatou
Do People Know Best? Decentralization, SMEs, and Sustainability of Environmental Bilateral Cooperation: A Case From Indonesia
Siti Susanto

New approaches on SMEs management

KOBİ’LERDE KURUMSALLAŞMA ALGILAMASI NE KADAR FARKLI?: İŞLETME SAHİBİ VE YÖNETİCİLER BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
abdullah soysal
Kobi’lerde Çağdaş Yönetim Uygulamaları
celal çölkesen
KOBİ’ler ve Sosyal Sermaye: Siteler Örneği
Ayşın Paşamehmetoğlu, Şirin Atakan-Duman
Kobilerin Kurumsallaşma ve Yönetim Sorunlarına İlişkin Bir Çözüm Önerisi: Toplam Kalite Yönetimi
Muhammed Masum Gülcemal
KOBİ’lere Yönelik Veri Merkezi Bilişim Hizmetleri
Yavuz KAHRAMAN, Özgür YENEL

Clustering-Enhancing capacity of SMEs in global markets

HAVACILIKTA KÜMELENME ANLAYIŞI VE ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ
akansel yalçınkaya, leyla adiller
KÜMELEME FAALİYETLERİNİN KOBİ’LERİN İNOVATİF YÖNETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ
Hidayet Tiftik

Transformation of SMEs in European Union (EU) integration progress

Yeni TTK karşısında Kobilerin Hukuki Statüsü
Ahmet Battal

New strategies and strategic collaboration opportunities in SMEs

KOBİ’LERİN KÜMELENME MANTIĞI İLE İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİ: MOBİLYA SEKTÖRÜ
nurettin can

Contemporary management techniques in SMEs

Hizmet Sektöründe Üretim Yönetimi Anlayışı
Lutfu Sagbansua
Azerbaycan`da KOBİ`ler ve onların Pazarlama Sorunları
Füzuli Aliyev
AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE KÜRESEL KRİZ ETKİSİNDEKİ KOBİ’LERİN YÖNETİM SORUNLARI: TÜRK İŞLETMLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Hidayet Tiftik
SOSYAL MEDYADA PAZAR BÖLÜMLEME UYGULAMALARI ve KOBİLER
Mehmet ALABAY

Analysis of curriculum of university faculties in terms of innovation

Entrepreneurship Education Leading to Entrepreneurial Ventures
Gladys Marie Torres Baumgarten, Elizabeth McCrea
Entrepreneurship Education in Turkey and the U.S.: A Contrast in Motivational Processes and Identity Transformation
Gladys Marie Torres Baumgarten, Enrique Nunez
EN SEVİMLİ KOBİ: OKULÖNCESİ İŞLETMECİLİĞİ
Zehra Kilic Ozmen
KAOTİK YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) İŞLETME EĞİTİMİ
Ozgur Kokalan, Turgay Gecer
KAOTİK YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) İŞLETME EĞİTİMİ
Ozgur Kokalan
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İŞLETME PROGRAMLARININ MÜFRADATLARININ KOBİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ozgur Kokalan, Turgay Gecer

Eco-innovation applications

The Greening of Clusters’ procedures – Barriers and Challenges
MARIA NIKOLAIDOU, Ioannis Nikolaou

Other Innovation Subjects

KOBİLER İÇİN PAZARLAMANIN YENİDEN KEŞFİ
ONUR GÜL, YAVUZ ÖZTÜRK
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN KOBİ’LERE ETKİLERİ
YAVUZ ÖZTÜRK, ONUR GÜL
AB’YE TAM ADAYLIK SÜRECİNDEKİ ADAY ÜLKELERİN İNOVASYON PERFORMANSLARININ TOPSIS METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
SERKAN ALTUNTAS, TURKAY DERELI, SELAHATTIN KAYNAK
THE EFFECTS OF PLANT LAYOUT STUDY ON BUSINESS PERFORMANCE WHERIN MATERIAL CYCLING COST AND AREA REQUIREMENTS An application in printing and producing label industry
Umut Hulusi İNAN